shape
Poker Jargon (uitspraken)
Hand (Hole cards)
Elke speler krijgt twee gesloten kaarten die alleen zij kunnen zien en gebruiken. Deze kaarten worden de "hole cards" genoemd. Vervolgens legt de deler vijf kaarten open die door iedereen kunnen worden bekeken en gebruikt. Dit zijn de "community cards", de gemeenschappelijke kaarten. Een "hand" bestaat uit vijf kaarten: de community cards gecombineerd met beide, één of geen van de hole cards.

Action
Het inzetten tijdens een spel wordt de "action" genoemd. Deze bestaat uit vier ronden. Bij de meeste wedstrijden geldt een limiet voor de inzet. Daarbij zijn de inzetten in de eerste twee ronden vastgesteld op de onderste limiet, terwijl bij inzetten in de laatste twee ronden de bovenste limiet geldt. Bij een spel van $4/$8 moet bijvoorbeeld $4 worden ingezet in de eerste twee ronden en $8 in de laatste twee ronden.

De positie van de deler (dealer)
De actie wordt gestart vanaf de positie links van de "dealer button", die na elke hand één positie naar links verschuift. Zo krijgen alle spelers om beurten het voordeel dat zij later in elke ronde kunnen inzetten, kunnen bekijken hoe mensen eerder hebben ingezet en hierop kunnen reageren.

De blinds
Om ervoor te zorgen dat er bij elke hand geld in de pot zit, doen de twee spelers links van de deler elk een inzet voordat er ook maar een kaart is gedeeld. De speler links van de deler zet de "small blind" in, die de helft van de minimale inzet bedraagt, terwijl de volgende speler aan de linkerkant met het minimale inzetbedrag komt, de zogenaamde "big blind".

Inzetten voor de Flop
Nadat de blinds zijn ingezet, moet de speler links van de big blind een van de volgende zetten doen:
Call (Meegaan), een bedrag inzetten dat gelijk is aan de big blind (de onderste limiet)
Raise (Verhogen), de inzet verhogen
Fold (Passen), de kaarten neerleggen en de eigen inleg in het spel opgeven
Elke volgende speler krijgt daarna dezelfde mogelijkheden. Als echter de inzet wordt verhoogd, moet de biedende speler het extra bedrag van de hogere inzet op tafel leggen om mee te kunnen gaan. De action gaat door totdat er niet meer wordt verhoogd. In elke ronde kan maximaal vijf maal worden verhoogd.
Als er niet wordt verhoogd, krijgt de speler die de big blind heeft ingezet de mogelijkheid om te 'zien'. Hierbij klopt hij letterlijk op de tafel en kan hij in het spel blijven zonder extra geld in de pot te doen. Als iemand heeft verhoogd, heeft deze speler dezelfde opties als ieder ander.

De Flop
De eerste drie community cards worden open op de tafel gelegd en kunnen door iedereen worden gebruikt om een hand samen te stellen. Bij een tweede inzetronde geldt de onderste limiet.

De Turn
Er wordt nog een community card gedeeld. Er volgt een derde inzetronde, waarbij dit keer de bovenste limiet geldt.

De River
De vijfde en laatste community card wordt gedeeld. Er volgt een laatste inzetronde, eveneens tegen de bovenste limiet.

De Showdown
Als de pot nog niet is gewonnen door een van de spelers, eindigt het spel met het tonen van de kaarten in een "showdown". De speler die als laatste heeft verhoogd, laat als eerste de eigen kaarten zien. De speler met de hoogste hand wint.

Split Pot (gelijke spelen)
Als twee of meer spelers een even sterke hand met vijf kaarten hebben, wordt de pot gedeeld tussen deze spelers. Als er een fiche over is, gaat deze naar de speler links van de gever.